Tỳ Hưu Thiên Lộc phong thủy

Tượng Tỳ Hưu hệ Thiên LỘC phong thủy bằng đồng

Kích thước:

Cặp nhỏ: D 11,5 CM – R 8 CM – C 9CM – TL: 1KG

Cặp Trung Bình: D 16CM – R 10,5 – C 12 CM – TL: 2,6KG

Cặp Lớn: D 21CM – R 14,5 CM – C 16 CM – TL: 4,8KG

Cặp Cực Lớn: D 31 – R 22 – C 23 CM – TL: 9,5KG

Mã: CD740 Danh mục: